Skip to content
Svenska

Integritetspolicy för Kapita Investment Group

Privacy Policy

Senast uppdaterad: 07 maj 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policys och rutiner för insamling, användning och offentliggörande av din information när du använder Tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga data för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamlingen och användningen av information enligt denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av den fria integritetspolicygeneratorn.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är kapitaliserad har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För syftena med denna integritetspolicy:

 • Konto avser ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår Tjänst eller delar av vår Tjänst.

 • Affiliate avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, ägarintresset eller andra värdepapper med rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

 • Företag (hänvisas till som antingen "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta avtal) avser Kapita Investment Group AB, Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg.

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet av en webbplats och innehåller detaljer om din webbläsarhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

 • Land avser: Sverige

 • Enhet avser en vilken enhet som helst som kan få åtkomst till Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personlig Data är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänst avser Webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser en vilken naturlig eller juridisk person som behandlar data på företagets vägnar. Det hänvisar till tredje parts företag eller individer anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, att tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar, att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller att bistå Företaget med att analysera hur Tjänsten används.

 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade av användningen av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur själv (till exempel besökslängden på en sida).

 • Webbplats avser Kapita Investment Group, åtkomlig från www.kapita.com

 • Du avser den individ som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person för vars räkning sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, enligt tillämpligt.

Insamling och användning av din personliga data

Typer av data som samlas

Personlig Data

När du använder vår Tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av Tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår Tjänst som du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

När du får åtkomst till Tjänsten via eller genom en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår Tjänst eller när du får åtkomst till Tjänsten via eller genom en mobil enhet.

Spårningstekniker och Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och lagra viss information. De spårningstekniker som används är beacon, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår Tjänst. Om du inte har anpassat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies kan vår Tjänst använda cookies.
 • Webbläsarens. Vissa delar av vår Tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbläsare (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enskilda pixelfiler) som tillåter Företaget, till exempel, att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik (till exempel att registrera populariteten för en viss avsnitt och verifiera system och serverintegritet).

Cookies kan vara "Bestående" eller "Session" Cookies. Bestående cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessioncookies tas bort så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies på den fria integritetspolicywebbplatsen.

Vi använder både session- och bestående cookies för ändamålen som anges nedan:

 • Nödvändiga / väsentliga cookies

  Typ: Session Cookies

  Förvaltad av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra att du använder vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

 • Cookies Policy / Meddelande om godkännande av cookies

  Typ: Bestående cookies

  Förvaltad av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionalitetscookies

  Typ: Bestående cookies

  Förvaltad av: Oss

  Syfte: Dessa cookies gör att vi kan komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferens. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

  För mer information om de cookies vi använder och dina val avseende cookies, besök vår Cookies Policy eller avsnittet Cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av din personliga data

Företaget kan använda personlig data för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och upprätthålla vår Tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår Tjänst.

 • För att hantera ditt konto: att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig åtkomst till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För utförandet av ett avtal: utvecklingen, överensstämmelsen och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss genom Tjänsten.

 • För att kontakta dig: att kontakta dig via e-post, telefon, SMS eller andra ekvivalenta former av elektronisk kommunikation, som till exempel push-meddelanden från mobilapplikationer angående uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att tillhandahålla dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som är liknande de som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: att hantera och behandla dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av någon del eller alla våra tillgångar, antingen som en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som hålls av oss om våra Tjänst användare är bland de tillgångar som överförs.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer och för att utvärdera och förbättra vår Tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga områden med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan offentligt distribueras utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Behållande av din personliga data

Företaget kommer att behålla din personliga data endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din personliga data i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla din data för att uppfylla tillämpliga lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller när vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av din personliga data

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas vid Företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till — och underhållas på — datorer som finns utanför din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din lämnade information representerar ditt godkännande till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla rimliga steg som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av din personliga data kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Ta bort din personliga data

Du har rätt att ta bort eller begära att vi hjälper till att ta bort den personliga datan som vi har samlat in om dig.

Vår Tjänst kan ge dig möjlighet att ta bort viss information om dig från inom Tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller ta bort din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigera eller ta bort eventuell personlig information som du har tillhandahållit till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en laglig skyldighet eller laglig grund för att göra det.

Offentliggörande av din personliga data

Affärstransaktioner

Om Företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan din personliga data överföras. Vi kommer att tillhandahålla meddelande innan din personliga data överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lagföring

Under vissa omständigheter kan Företaget vara skyldigt att lämna ut din personliga data om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en regeringsmyndighet).

Andra lagliga krav

Företaget kan lämna ut din personliga data i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en laglig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller undersöka eventuell brottslig verksamhet i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användarna av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerheten för din personliga data

Säkerheten för din personliga data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda din personliga data kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår Tjänst riktar sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat personlig data till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig data från någon under 13 år utan kontroll av föräldratillstånd, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva ditt förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och antar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller genom en framträdande notis på vår Tjänst innan förändringen träder i kraft och uppdatera "Senast uppdaterad" datumet högst upp på denna integritetspolicy.

Du uppmanas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss: