Skip to content
Svenska
Alla artiklar

Save the date: 'Supply Changed: The Supplier Issue'

I en värld där affärsrelationer står i centrum för framgång, öppnar Treyd dörrarna för sitt andra nätverksevenemang, 'Supply Changed: The Supplier Issue' som kommer att äga rum den 30 november. Detta spännande evenemang är ett samarbete mellan Treyd, Resourced och Madden Analytics och kommer att belysa väsentliga aspekter av leverantörsrelationer.

Treyds fokus ligger på att skapa insikt och erbjuda praktiska verktyg för att stärka banden med leverantörer och därigenom förbättra den övergripande försörjningskedjan. Av den anledningen har Treyd samlat en panel av branschexperter som kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Möt Treyds panel

  1. Per Friberg, VD på Nordic Leather Group - Per delar med sig av sina unika insikter om läderbranschen och hur man bygger långsiktiga samarbeten.

  2. Alfonso Esclapez Ruiz, Inköpschef på Ysabel Mora -  Alfonso kommer att belysa förhandlingstekniker och strategier för att skapa fördelaktiga avtal.

  3. Agnes Möllerström, Produktionschef på Avavav - Agnes delar med sig av sina kunskaper inom produktionshantering och skapandet av effektiva produktionskedjor.

Treyd kommer att djupdyka i ämnet och utforska strategier för framgångsrika förhandlingar och avtal. De kommer också att titta närmare på hur man effektivt hanterar minimiorderkvantiteter (MOQs) för att optimera lönsamheten. Dessutom kommer Treyd att undersöka olika finansieringsalternativ som kan stödja och stärka försörjningskedjan. Detta är en möjlighet för dig att fördjupa dina kunskaper och förbättra din förmåga att skapa och underhålla gynnsamma leverantörsrelationer.

Begränsade platser tillgängliga; Först till kvarn!

Slå dig ner med vänner från ADOORE, A Day's March, Flattered, CURA of Sweden, EYTYS, Singular Society och många fler. Registrera dig nu för att säkra din plats på detta engagerande evenemang och ta del av expertinsikter och nyckelstrategier för en framgångsrik försörjningskedja. 

 

Källa: Treyd LinkedIn