Skip to content
Svenska
Alla artiklar

Marknadsutvidgning och strategiska avtal – Colzyxs uppfyllda milstolpar.

I spåren av banbrytande forskning vid den Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, har Colzyx vuxit fram som en banbrytare inom medicinteknik sedan sin etablering 2016. Grundat genom förvärv av upptäckter och uppfinningar, har företaget snabbt positionerat sig som en ledande aktör inom innovativ sårvård. Svårläkta sår utgör en global utmaning, påverkande ungefär 200 miljoner människor världen över. Med en förväntad ökning på 3,7% årligen, drivet av en åldrande befolkning och ökad förekomst av exempelvis diabetes, står Colzyx i frontlinjen för att adressera denna växande utmaning med sin innovativa produkt med potential att revolutionera behandlingen av svårläkta sår. WOUNDCOM. 

I ett framstående steg för medicinteknisk innovation, aviserar Colzyx nu en ambitiös marknadsutvidgning för WOUNDCOM. Fokus riktas mot veterinärer, och denna strategiska satsning har intensifierats under innevarande år. Det innebär att WOUNDCOM kommer nu att finnas tillgängligt för veterinärer för behandling av traumatiska sår hos olika arter, med särskild betoning på hästar. Resultaten från flertal fallstudier visar överväldigande positiv återkoppling och särskild effektivitet inom hästvård. Detta öppnar upp möjligheter för veterinärer att minska användningen av antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel, vilket gynnar både djurens hälsa och deras ägare. Det bredare tillämpningsområdet för WOUNDCOM markerar en betydande framsteg för Colzyx och dess engagemang för att erbjuda innovativa lösningar inom medicinteknik. Detta steg potentiellt förbättrar livskvaliteten för djur och stärker samtidigt företagets ställning på marknaden. Med detta nytillskott öppnar Colzyx dörren till en ny era av sårvård, inte bara för människor utan även för våra fyrbenta vänner. 

Företaget meddelade även att de innehar för närvarande tre patentfamiljer som säkrar deras immateriella rättigheter, inte bara för WOUNDCOM utan även för framtida innovationer inom sårvård och som potentiella alternativ till dagens antibiotika. Med patentskydd i Europa, USA och Kina har Colzyx skapat en solid grund för sin globala närvaro och fortsatta framsteg.

En ytterligare nyhet för detta år är det strategiska produktionsavtalet med en internationellt välrenommerad producent av kollagenprodukter, vilket har möjliggjort en storskalig produktion av WOUNDCOM. Produkterna har redan godkänts för den kommande kliniska studien, vilket markerar ett betydelsefullt steg mot att göra denna banbrytande sårvårdsprodukt tillgänglig för dem som behöver den. Colzyx fortsätter därmed att bana väg för en framtid där effektiv behandling av svårläkta sår förbättrar livskvaliteten för miljontals människor världen över.