Skip to content
Svenska
Alla artiklar

Innovationslicens och det blomstrande innovationsnavet: BARID

BARID, den innovativa leverantören av digitala postbrevlådor, har framgångsrikt säkrat DIFC Innovationslicens och ansluter sig därmed till den dynamiska gemenskapen vid DIFC Innovationsnavet (Innovation Hub). Denna licensöverenskommelse, som har möjliggjorts av Dubai International Financial Centre (DIFC), öppnar upp en värld av möjligheter för BARID inom det största finansiella innovations-ekosystemet i regionen.

DIFC Innovationsnavet är hem för över 700 innovations- och teknikföretag, vilket gör det till den största innovationsgemenskapen i Mellanöstern, Afrika och Sydasien (MEASA)-regionen. Här samlas tillväxtorienterade teknikföretag, etablerade innovationsföretag, digitala laboratorier, riskkapitalföretag, regleringsorgan och utbildningsenheter för att skapa en pulserande och dynamisk innovationsmiljö. DIFC har blivit en viktig del av Dubais ekonomi och är känt för att locka finansinstitut, företag och investerare från hela världen.

Det strategiskt belägna Innovationsnavet strävar efter att skapa nytt ekonomiskt värde genom att främja innovation, företagande och talang över olika sektorer, särskilt inom framtidssiktade branscher. BARID kommer nu att kunna dra nytta av denna viktiga innovationsgemenskap för att ytterligare stärka sin position som teknologiledare och expandera sina innovativa insatser över MEASA-regionen.

DIFC Innovationsnavet är också hem för Mellanösterns, Afrikas och Sydasiens (MEASA) första och största finansteknikaccelerator. Som en del av denna framstående gemenskap får BARID tillgång till obegränsade möjligheter och en enastående plattform för att samarbeta med regionens mest etablerade finansiella serviceorganisationer.

För BARID innebär anslutningen till Innovationsnavet möjligheten att samarbeta och utbyta idéer med andra teknikföretag samt dra nytta av de gemensamma arbetsutrymmena och rabatterade visumen som licensen erbjuder. BARID:s digitala brevlåda kommer därmed att vara en del av den omfattande och dynamiska gemenskapen som Innovationsnavet representerar. Med DIFC Innovationslicensen som ett nyckelverktyg kommer BARID att kunna utveckla och testa sina innovativa produkter i en stödjande miljö, vilket kommer att bidra till att ytterligare befästa företagets position som en ledande aktör inom digital kommunikation i MEASA-regionen. Med stöd från acceleratorprogram, licensieringstjänster, gemensamma arbetsutrymmen och en välkomnande gemenskap av likasinnade individer erbjuder DIFC Innovationsnavet en omfattande och stödjande regelram för att underlätta BARID:s framsteg och framgång inom den snabbt utvecklande teknologiska scenen.

Varför DIFC?

  • Tillgång till stor innovationsgemenskap: BARID får tillgång till en dynamisk gemenskap med över 700 innovations- och teknikföretag, vilket möjliggör samarbete och idéutbyte.
  • Strategiskt läge för ekonomiskt värde: Genom DIFC Innovationsnavets strategiska läge kan BARID skapa ekonomiskt värde genom att främja innovation, företagande och talang inom olika sektorer.
  • Finansteknikaccelerator: BARID blir en del av MEASA-regionens största finansteknikaccelerator, vilket ger obegränsade möjligheter och en plattform för samarbete med etablerade finansiella serviceorganisationer.
  • Samarbetsmöjligheter: Innovationsnavet möjliggör samarbete och nätverkande med andra teknikföretag, med gemensamma arbetsutrymmen och rabatterade visum som stödjer samarbete och tillväxt.
  • Stödjande miljö för innovation: BARID drar nytta av Innovationsnavets stödjande miljö, inklusive acceleratorprogram, licensieringstjänster och gemensamma arbetsutrymmen för utveckling och testning av innovativa produkter.
  • Ledande position inom digital kommunikation: Genom att använda DIFC Innovationslicensen befäster BARID sin position som en ledande aktör inom digital kommunikation i MEASA-regionen, vilket ger en konkurrensfördel i den snabbt utvecklande teknologiska scenen.

Expandering 

Genom att ansluta sig till DIFC Innovationsnavet är BARID redo att expandera och fortsätta växa. Som en del av den dynamiska gemenskapen inom Innovationsnavet har BARID möjlighet att dra nytta av samarbetet med över 700 innovations- och teknikföretag och även locka till sig nya talanger till sitt team. Genom att dra nytta av det strategiska läget inom DIFC kan BARID skapa ekonomiskt värde och främja innovation inom olika sektorer.

Med tillgång till Innovationsnavets finansteknikaccelerator får BARID en möjlighet till obegränsade samarbetsmöjligheter och en plattform för att engagera sig med etablerade finansiella serviceorganisationer. Detta öppnar upp dörrar för nya partnerskap och affärsmöjligheter som kan accelerera BARID:s framsteg inom den växande teknologiska scenen i MEASA-regionen.

Källa: BARID & Dubai International Financial Centre.