Skip to content
Svenska
Alla artiklar

Ingenjörsutbildning för barn med Klarna.

I ett nyligen publicerat uttalande delade Klarna, en global ledare inom finansiell teknologi, sin pågående satsning på att främja nästa generation av tekniktalanger genom ett samarbetsinitiativ med Kodcentrum - Ideell förening. 

Inom Klarnas globala arbetskraft spelar ingenjörsroller en avgörande roll och utgör över en tredjedel av deras skickliga yrkespersoner. Besluten som deras ingenjörer fattar är inte bara kritiska för företaget; de är också avgörande för att skapa, underhålla och utveckla Klarnas upplevelse. Medvetna om denna betydelse lägger Klarna stor vikt vid att möjliggöra för vårt högt begåvade ingenjörsteam att fungera som katalysatorer och inspirera nästa generation av teknikinnovatörer.

Med medvetenhet om vikten av att odla talang och inspirera nästa generation ingenjörer har Klarna slagit sig samman med Kodcentrum - Ideell förening. Tillsammans har de påbörjat en transformationsinitiativ och erbjudit barn från underprivilegierade områden en unik möjlighet att utforska den fascinerande världen av ingenjörskap genom en praktisk kodningskurs som hölls på Klarnas huvudkontor i Stockholm, Sverige. Denna samarbetsinsats omfattar fyra veckors veckovisa sessioner med fokus på grundläggande programmeringsprinciper, alla professionellt ledda av framstående ingenjörer på Klarna. Utöver att förmedla tekniska färdigheter och sin expertis, syftar Klarnas briljanta ingenjörer kursen till att tända en gnista av nyfikenhet och passion för teknik hos unga sinnen.

 

Blog Bild - 1000x500-3-Dec-13-2023-10-54-26-4911-AM
Foto: Klarnas ingenjörer lär ut unga om kodning och programmering.

 

"Klarnas partnerskap med Kodcentrum är inte bara en investering i vårt arbete för att öka digital kompetens bland barn och unga - det är också en investering i framtiden", sade Kristina Bjerka, generalsekreterare för Kodcentrum.

"Genom att lära sig programmering och digital teknik idag kommer dessa unga människor att vara förberedda att möta de utmaningar som vår snabbt föränderliga värld kommer att ställa inför imorgon. Klarnas bidrag ger Kodcentrum möjligheten att nå ännu fler unga människor och hjälpa dem utveckla en kritisk förmåga att förstå och använda teknik på ett sätt som gynnar samhället som helhet."

Källa: Klarna LinkedIn

Om Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som sedan 2014, med hjälp av ideella krafter i skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv, gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Deras misson är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.