Skip to content
Svenska
Alla artiklar

Al Gore: Jag är här för att rekrytera er

Luften på Friends Arena är laddad med en nästan elektrisk spänning. Alla väntar med spänning på att få höra världens mäktigaste klimataktivist, Al Gore, som under de senaste åren har höjt sin röst ännu högre för den gröna omställningen. Det är som om varje andetag fylls av förväntan inför det inspirerande budskap som snart ska förmedlas från scenen. När Gore kliver ut på scenen till applåderna konstaterar han snabbt att han än en gång befinner sig i en av sina favoritstäder:

"Jag älskar Stockholm, jag älskar Sverige", utropar han till moderator Linda Nyberg och delar minnen från sitt besök många år sedan, då han vaknade till ljudet av ett Lucia-tåg. Frågan är om den föredetta vice presidenten någonsin kunde föreställa sig att han skulle återvända till denna stad för att fortsätta sitt arbete med att inspirera och mobilisera människor för att bekämpa klimatkrisen. Med ett leende på läpparna och ett glimt av nostalgi i ögonen, lyssnar publiken förväntansfull på vad som komma skall.

En optimistisk klimataktivist

Gores närvaro fyller rummet med en energi som är svår att ignorera, och publiken kan knappt bärga sig för att höra hans inspirerande ord om klimatkrisen och den nödvändiga omställningen. Med en imponerande röst, gestikulering som få andra och en retorik som endast en erfaren amerikansk företagsledare kan leverera, målade Gore en inspirerande och framåtblickande bild av hur vi tillsammans kan ta itu med den nödvändiga omställningen. Med varje ord fyllt av engagemang och övertygelse skapade han en känsla av hopp och möjlighet inför den stora utmaning vi står inför. Hans ord fungerade som en vägledning mot en bättre och mer hållbar framtid, och hans karismatiska framträdande på scenen fångade publiken och inspirerade till handling. Genom varje gest och ordval vävde han ihop en berättelse om en värld där vi tillsammans kan göra skillnad och rädda vår planet från den ödesdigra klimatkrisen.

Om vi lyckas vända och nå nettonoll utsläpp så kan vi fortfarande rädda vår framtid.

"Det finns fortfarande hopp. Om vi lyckas vända och nå nettonoll utsläpp kan vi rädda vår framtid", förklarade han.

Det är ett budskap han har förmedlat på världsscenen i över 20 år. Men har det skett någon förändring sedan han började?

"En enorm utveckling har skett", konstaterade han - samtidigt som han påpekade att krisen har eskalerat ännu snabbare.

Gore tryckte på vikten av att inte förlora momentum i kampen mot klimatkrisen. Han uppmanade till en ökad hastighet och intensitet i våra ansträngningar för att rädda planeten. Med en passionerad röst och övertygande ton poängterade han att varje sekund räknas och att vi måste agera nu.

"Vi måste vakna upp och verkligen accelerera våra insatser, röra oss snabbare", betonade han med en kraftfull röst. Gore var tydlig med att det inte finns tid att tveka eller dröja - endast genom en snabb och kraftfull respons kan vi möta den växande klimatkrisen på ett effektivt sätt.

Önskar att han investerat i Northvolt

Gore ägnar en betydande del av sin tid åt att rekrytera engagerade individer, vilka han kallar för "grassroots", till sin egen stiftelse, The Climate Reality Project. Genom att uppmuntra och mobilisera dessa gräsrotsaktivister strävar han efter att sprida kunskap och engagemang för att bekämpa klimatkrisen. Denna strategi är en central del av hans arbete för att skapa en stark och hållbar rörelse för förändring. Genom att engagera människor på lokal nivå vill han inspirera handling och skapa en bredare förståelse för de utmaningar vi står inför när det gäller att rädda planeten.

”Jag är här för att rekrytera er, jag är dödligt allvarlig! Vi behöver er hjälp! Jag vet att många av techorienterade kvinnor och män i publiken redan jobbar på lösningar. Vi behöver er, så kom och hjälp oss!"

BlogBild.AlGore.Citat.SWE
Foto: Al Gore, USA:s vicepresident under Bill Clinton 1993–2001.

 

Jag är så trött på att de här bolagen kämpar för en framtid som är hemsk.

Har redan de lösningar som behövs

Gore pekar på att vi redan har tekniken inom sol- och vindkraft som kan möjliggöra för oss att nå målet inom de kommande sju åren – förutsatt att vi verkligen vill. Han framhåller att fossilbranschens starka lobbyar arbetar mot detta mål, men att vi genom att omfamna och aktivt använda förnybara energikällor som sol- och vindkraft kan påskynda övergången till en mer hållbar energiförsörjning och minska vår beroende av fossila bränslen. 

“Jag är så trött på att de här bolagen kämpar för en framtid som är hemsk. De gör det på lokal, nationell och global nivå”, säger han.

Världspolitiken pekar samtidigt på att det är en skev fördelning av kapital som måste ändras där gröna satsningar i utvecklingsländer är dyrare att genomföra än till exempel här i europa

“Här måste världsbanken stiga in och se till att vi får utveckling av hållbar energiproduktion i alla delar av världen”

Hyllar Biden

På en fråga om hur han ser på de klimatförnekare som intensivt hävdar att det inte finns någon klimatkris, svarade Gore bestämt och pekade återigen ut fossilbranschen och de stora utsläpparna i världen som de huvudsakliga förnekarna. Han underströk att dessa åsikter inte uppstår av sig själva, utan är noggrant orkestrerade av en motståndare som strävar hårt för att förhindra nödvändiga förändringar. Med en tydlig röst och en passionerad ton framhöll han att det är oacceptabelt att ignorera vetenskapens varningar om att upp till 50 procent av jordens arter riskerar att utrotas om vi inte agerar snabbt och effektivt för att stoppa klimatkrisen. Gore uppmanade till handling och betonade att det är avgörande att vi lyssnar på forskningen och tar ansvar för att rädda vår planet.

“Det är inte så att de åsikterna bara uppstår. Det är orkestrerat av en motståndare som krigar intensivt för att förändring inte ska ske. Hur kan vi höra när forskarna säger att 50 procent av arterna på jorden riskerar att utrotas utan att vi gör något åt det, det går inte att förstå.”

Men han har en framtidstro. Den säger han grundar sig till viss del i den snabba teknikutvecklingen och möjligheter som AI kan innebära. Gore betonar att den accelererande teknologiska utvecklingen öppnar upp för nya innovationer och lösningar inom klimatområdet. Genom att integrera artificiell intelligens i klimatforskningen och energiomställningen ser han en möjlighet att effektivisera processer, optimera resursanvändning och skapa hållbara system på global nivå. Han menar att AI kan vara en ovärderlig resurs i kampen mot klimatkrisen och att vi bör omfamna denna teknologi för att snabba på vår övergång till en grönare och mer hållbar framtid.

Gore fortsatte med att understryka vikten av den snabba teknikutvecklingen och betonade att vi bara skrapat på ytan av dess potential. Han framhöll att den exponentiella tillväxten inom teknikområdet är en av de mest imponerande i mänsklighetens historia och att vi nu har verktygen för att skapa verklig förändring.

Det är den snabbaste utvecklingen av en teknik i mänsklighetens historia.

Samtidigt passade han på att ge en hyllning till USA:s nuvarande president Joe Biden för hans beslutsamhet och ledarskap när det gäller att främja hållbarhet, energiomställning och utveckling av grön industri. Biden och hans regering har tagit stora steg mot att driva framåt en ambitiös klimatagenda och implementera politik som främjar en mer hållbar framtid för både USA och resten av världen. Al Gore menade att Bidens satsningar, såsom den historiska klimatplanen IRA, signalerar en ny era av engagemang och handling för att möta klimatkrisen på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

“Klimatsatsningen IRA som görs på hans vakt är den största som något land någonsin har gjort och det är en viktig signal.”


Mänskligheten står inför ett vägskäl

Vi måste nu visa om vi är kapabla att rädda oss själva. Vi har tidigare i historien visat att vi som mänsklighet kan resa oss och det är nu det gäller. Vi måste till nettonoll och sluta använda luften som en kloak. Detta är några av Gores kärnpunkter som han menar på gör skillnad, samt att vi just nu befinner oss i en avgörande tidpunkt där varje individ, företag och land måste ta ansvar och agera för att rädda vår planet. Det handlar om att göra kollektiva val som gynnar hållbarhet och bevarandet av vår miljö för att säkerställa en trygg och hälsosam planet för oss alla.

“Vi måste nu visa om vi är kapabla att rädda oss själva. Vi har tidigare i historien visat att vi som mänsklighet kan resa oss och det är nu det gäller. Vi måste till nettonoll och sluta använda luften som en kloak. Det finns inget alternativ.”